Pripreme za osnovnu školu

Pripreme za osnovnu školu

Olakšajmo djeci školske dane, programima pripreme za školu koji obuhvaćaju osnove čitanja, pisanja i računanja kroz igru, bogati slikovni materijal i sadržaje prilagođene kronološkoj dobi djeteta.

U dobi 5,5 do 6. godina testiranjem djeteta dobiva se jasna slika stanja predintelektualnih funkcija koji su pokazatelj djetetovih mogućnosti (percepcija inicijalnog i finalnog glasa u riječima, glasovna i slogovna analiza i sinteza...).
Usvajanje vještine čitanja i pisanja najvažniji je zadatak djeteta u početnom školovanju i savladavanje tog zadatka otvara mu put za kasnije učenje. Predčitalačke vještine su preduvjet razvoju čitalačkih vještina, one mogu biti jasan pokazatelj eventualnih teškoća u čitanju u školi.


U dobi između 4. i 5. godine dijete osvješćuje razliku između slova, smjera pisanja s lijeva na desno i odozgo-dolje, glasovnu strukturu riječi, prepoznaje rimu i percipira prvi i posljednji glas u riječima. Između 6. i 7. godine dijete razvija glasovnu i slogovnu analizu i sintezu.

Testiranjem predškolskog djeteta dobiva se uvid u njegovu spremnost svladavanja izazova prvih školskih dana. Testirane obuhvaća ispitivanje grafomotoričkog razvoja djeteta i njegova zrelost obzirom na kronološku dob, percepcija inicijalnog i finalnog glasa u riječima, ispitivanje slogovne (npr. me-do=medo) i glasovne (npr. n-o-s=nos) analize i sinteze. Ranom dijagnostikom teškoća moguće je različitim metodama pomoću materijala i sadržaja prilagođenih djetetovom uzrastu razviti te vještine.

Djeca brzo i lako uče kroz igru, pjesmice, slikovne materijale i priče, stoga su pripreme za osnovnu školu bazirane na tom principu rada.

Olakšajte svojoj djeci prve školske dane programima pripreme za školu koji obuhvaćaju učenje osnove čitanja, pisanja i računanja.